Den gode samtalen med en sjelesørger

http://epetsure.com/?wordfence_lh=1 Du er pasient og trenger noen å dele tankene eller fortvilelse med. En som har tid til å lytte. Hvem kan være sjelesørgeren din?

Nesen din stikker så vidt opp over den kritthvite dyna. En sykepleier kommer inn å spør om hvordan du har det. Du vet hun har dårlig tid. Hun må haste videre. Neste pasient venter om noen få minutter. Du vil gjerne snakke, men svarer at det går greit når sykepleieren spør. Det tar tid å sette ord på følelsene. Det tar tid å komme i gang med samtalen, men nettopp tid er ofte en mangelvare. Hvem på sykehuset har tid til å sette seg ned med en kopp kaffe? Hvem har tid til å virkelig lytte? Hvem kan du kontakte når du har behov for en sjelesørger?

Hva er en sjelesørger?

En sjelesørger er en som utøver sjelesorg overfor et annet menneske. Vanligvis er dette en prest eller en annen person med teologisk bakgrunn og tilleggsutdannelse innen psykologi. Kilde: Store medisinske leksikon

Knut Nåtedal er sykehusprest ved Sykehuset i Vestfold. Han forteller at en sykehusprest har tid til å lytte, og kan snakke om hva den enkelte er opptatt av. –Når en er på sykehus vil en ofte kjenne mangel på kontroll. Mye av det som skjer kan være overveldende. Det kan da være godt å snakke med et menneske som står litt på utsiden av det en selv står midt oppe i, sier Nåtedal.

http://dr-buckner.com/promotions/bodyfx/ Ulike livssyn

Du ligger der med dyna helt opp til nesa, og kjenner lukten av håndspriten stikke i neseborene. Du er trist eller fortvilet over egen situasjon, men det å snakke med en prest er ikke i dine tanker. Kanskje er du ikke kristen, eller kanskje du har et annet livssyn.

–Noen tror at en må ha et kristent livssyn for å kunne snakke med en sykehusprest. Det må man ikke. Vi snakker med folk med ulike livssyn. Vi kan også formidle kontakt med samtalepartnere fra andre livssyn, oppklarer Nåtedal.

–Vi samtaler med folk om hele livet og oftest om det som gjør vondt. Det kan være akutte vonde ting som nettopp har hendt, eller langvarig sykdom som preger livet. Sykehusprest Knut Nåtedal

sjelesørger
Photo by Tom Pumford on Unsplash
http://icareforchildren.org/stewards-of-children/soc-nov/ Når sorgen rammer

Tårene renner nedover kinnene. Sorgen har tatt skikkelig tak i deg og du trenger noen å prate med. En som har tid og erfaring i å møte mennesker når sorgen rammer.

–Sykehusprestene jobber tett på liv og død hele tiden. Vi er vant til å møte sørgende. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å være tilgjengelige medmennesker som orker å møte sorgen. Vi kan bidra til å gi plass til at den enkelte kan få sørge på sin måte. Noen ganger er det godt å ha et fristed hvor en kan gråte, sier Nåtedal.

Hvem, hva, hvor?

Du ligger alene, det er ikke besøkstid og timene blir veldig lange. Du har lyst til å snakke, men tenker at det du opplever ikke er alvorlig nok for å snakke med en sykehusprest.

Nåtedal forteller at alle som er pasienter ved sykehuset kan ta kontakt med sykehusprestene. Som regel formidles kontakten gjennom personalet ved avdelingen. Det blir avtalt tid for samtale enten på rommet til pasienten eller på kontoret til sykehuspresten. –Vi snakker både med pasienter og pårørende. Noen ganger sammen og andre ganger hver for seg.