Organisasjonen i mitt hjerte <3

buy provigil online Det er noen organisasjoner man ikke tenker over i det daglige. Man hører ikke om dem og har ikke brukt for dem. Helt til den dagen noe skjer. 

Slik hadde jeg det med Landsforeningen uventet barnedød (LUB). Jeg tenkte ikke noe særlig over hva de drev med, og hva de jobbet for. Da jeg leste om forskning på krybbedød, tenkte jeg at det var veldig bra og fortsatte med dagens gjøremål. I mitt daglige liv ofret jeg ikke organisasjonen så mange tanker. Helt til den dagen alt forandret seg. Helt til den dagen vi fikk beskjeden: -Her er det ingen hjertelyd. Fra den dagen tenker jeg daglig på Organisasjonen LUB.

Den kvelden vi fikk vite at Molly var død satt vi hjemme med en hel haug av spørsmål. Kan vi få en gravplass? Obduksjon? Hva må/kan vi bestemme? Spørsmålene formerte seg i hjernen og vi begynte å søke på nettet. Ganske raskt fant vi Lub.no. Denne siden hjalp enormt og har fantastisk mye informasjon. Dette gjorde det mye enklere for oss dagen før og dagene etter fødselen.

Vi kom hjem fra sykehuset og påska begynte. Det virket som om tida sto stille og at vi levde i et vakuum. En av de dagene mens vi ventet på begravelsen meldte vi oss inn i LUB. All informasjonen vi hadde funnet, at de hjelper foreldre, barn og besteforeldre i sorg, og at de bidrar med forskning på krybbedød og dødfødsler var noe vi ville støtte.

IMG_0421

Det å treffe andre foreldre som har mistet barn er en veldig god hjelp for oss. Frivillighet og likemannsstøtte er foreningens bærebjelker. Vi har fått kontaktpersoner, som selv har mistet et barn, som vi kan kontakte når vi trenger det. Dette har gitt meg en ro. Jeg er ikke lenger så redd for de dårlige dagene som jeg vet kommer til å komme. Det er bare å sende en melding og jeg vet at mottakeren forstår meg så inderlig godt.

LUB bidrar også til forskning og driver forebyggende virksomhet. Du har kanskje sett babybodyen «Denne siden opp» som har vært LUBs viktigste forebyggingstiltak. Vi har ingen barn å miste og  forskning på krybbedød og dødfødsler kan kanskje minske antallet døde barn. Dette vil jeg kjempe for.

21. mai blir det arrangert en familiedag i Stavern der alle inntektene går til forskning på krybbedød og dødfødsler. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ta med barn, barnebarn, nieser, nevøer og nieser til en fantastisk dag på » En ny vår» i Stavern. Mye gøy for store og små. Du kan lese om arrangementet her.

IMG_0424

Fra den ene dagen til den andre har LUB gått fra å være en organisasjon jeg aldri tenkte på, til å bli organisasjonen i mitt hjerte <3